HVEM HAR MEST NYTTE AV Å BRUKE PAPAYA KOSTTILSKUDD?
Det forutsetter at en har sammenklebete røde blodceller, det kalles myntruller. Grupper som ofte har det er innen ME og fibromyalgi. Langvarig stress og sykdom kan også medføre sammenklebing.

HVOR LANG TID TAR DET FØR BLODET ER KVITT SAMMENKLEBING AV RØDE BLODCELLER?
Normalt tar det ca 3-4 måneder, men kan ta opptil 6 måneder. Dette er avhengig hvor mye det var ved oppstart av papayakuren.

HVA ER MYNTRULLER?
Det er sammenklebete røde blodceller som ser ut mynter i håndflaten. Derfor navnet ”myntruller”. Sammenklebingen skyldes for mye fibrin i blodet.  Les mer om dette ved å klikke på link: blodanalyser/mørkfelttest.

HVA ER FIBRIN?
Fibrinet er stoffet som lager skorpe når vi blir blør. Papaya kosttilskuddet fjerner overskuddet.

HVORFOR MÅ EN DRIKKE MYE VANN?
Papaya kosttilskuddet løser opp fibrin proteinet rund de røde blodcellene. Vannet brukes til skylle/rense overskuddet ut via lever og nyrer.

MÅ JEG FORTSETTE MED PAPAYA KOSTTILSKUDD?
For ME gruppen er svaret vanligvis ja, ettersom kroppen overproduserer fibrin. 

 

 

ME/CFS OG FORSKNING:

De siste årene har det kommet mer forsknings info rundt sykdommen ME/CFS. Det bekreftes mer og mer at kroppen er i alarm beredskap pga autoimmun sykdom. En autoimmun sykdom begynner å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens vev.

Når kroppen er under stress dannes det ofte for mye fibrin, ref sammenklebing av de røde blodlegemene.

 

KAN JEG BLI DÅRLIG Å TA PAPAYA KOSTTILSKUDD?
Det er noen som blir dårligere de første 2-6 ukene ved bruk av papaya. Dette skyldes at papaya kostillskuddet begynner å løse opp slagstoffene som har samlet seg rundt de røde blodcellene. På denne måten blir gjennomblødning og utrensning av slagg i muskulaturen bedre.

Gå ned på dosen og prøv å trappe opp forsiktig igjen. De fleste merker ikke noe til dette i oppstarten, det er også helt normalt.

HVA BØR JEG GJØRE ETTER 1-2 MÅNEDERS BRUK AV PAPAYA KOSTTILSKUDD?
Etter 1-2 måneders bruk av Papaya bør en ta en fullblodstest, ettersom blodet har fått bedret sitt mineralopptak. Er avvikene for store kan dette holde effekten av Papaya nede.

HVA ER MØRKFELT- OG FULLBLODSANALYSE?
Mørkfeltanalyse er for å konstantere om de røde blodlegemene har klebet seg sammen. Fullblodanalysen er en analyse som bør tas etter 1-2 måneders bruk av papaya kosttilskudd. Den viser status på mineralbalansen.  

KAN JEG TA FULLBLODSANALYSE FØR JEG HAR BEGYNT PÅ PAPAYA KUR?
Ja, men har du kraftig sammenklebing av de røde blodcellene bør du ta Papaya kosttilskudd samtidig som du tar mineraler. Dette er for å sikre bedre opptak av mineralene.

HVA ER FORSKJELL PÅ FULLBLODSANALYSE I TYSKLAND ENN DEN NORSKE LEGER TAR?
Les mer under: Spørsmål og svar i forbindelse med helblod test.  Helblod=Fullblod

MÅ JEG TA MYNTRULLE TESTEN (MØRKFELT)?
Nei, en behøver ikke ta myntrulle/mørkfelt testen. De fleste innen ME og fibromyalgi har ”myntruller ”,dvs sammenklebing av røde blodlegemene. Men for så slippe å gå i uvishet kan det være lurt.

MÅ JEG DRA TIL LILLESTRØM FOR Å TA  FULLBLODSANALYSEN?
Nei, prøven kan tas hos fastlegen. Deretter sender fastlegen prøverøret til :

papayashop.no, Brøtergata 7, 2000 Lillestrøm.  

NB Prøverøret som blir brukt må innholde Heparin for at blodet ikke koagulerer. Bruk BD Vacutainer Plus Na-Heparin 7/6 ml.

NÅR FÅR JEG SVAR PÅ FULLBLODSANALYSEN?
Normalt tar det ca 2 uker. Svaret kommer rett til din postkasse.  

HVOR FÅR JEG KJØPT MINERALER?
papayashop.no fører de samme mineralene som blir anbefalt fra fullblodsanalysen.

Send forespørsel på info@papayashop.no eller ring 91755726.

KAN GRAVIDE TA PAPAYA KOSTTILSKUDD?
Gravide og ammende bør ikke ta papayakostilskudd, dette skyldes at papaya bryter ned protein fortere.  
 

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED HELBLOD TEST. Svensk tekst.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ HELBLOD OCH SERUM?
Helblod = blod som inte befriats från någon beståndsdel, alltså finns cellerna kvar (röda- vita blodkroppar samt blodplättar).
Serum = blodvätskan, där fibrin och blodkroppar är borttagna (centrifugerat blod). 

PÅVERKAS INTE VÄRDENA AV VAD JAG ÄTIT DAGARNA INNAN?
Nej, inte när analysen sker inne i blodcellerna, där är värdena stabila och det krävs långsiktiga åtgärder för att förändra eventuella bristtillstånd. Däremot vid serumanalyser kan värdena växla med ”dagsformen” på ett annat sätt. 

MIN FÖRETAGSLÄKARE HAR KOLLAT BÅDE ZINK OCH MAGNESIUM OCH DET VAR NORMALT!
Med all säkerhet är den analysen utförd i serum. Det garanterar inte på något sätt att det inte finns några brister. Blodbeståndet vad gäller just zink och magnesium finns till 80-98% inne i cellerna. Däremot kan serumproverna ge annan viktig information om kroppens funktion. 

HÅRANALYS AV MINERALER VISAR VÄL SAMMA SAK OCH ÄR BILLIGARE?
Bayers laboratorium har under ett antal år ägnat sig åt båda analysmetoderna. Studier och jämförelser har visat att det är dålig samstämmighet mellan resultaten av blod respektive håranalysering. Blodets/blodcellernas mineralnivåer stämmer mycket väl överens med mineralnivåerna i olika organ. Denna upptäck ledde till att laboratoriet uteslutande arbetar med blodanalyser (urin och saliv i vissa fall). Prisskillnaden mellan hår- och blodanalyser är marginell. 

VARFÖR GÖRS INTE HELBLODSANALYS AV MINERALER I SVENSK SJUKVÅRD?
Sedan länge kollar vi järnvärdet och behandlar eventuella bristtillstånd med järntillskott. Andra ämnen slumrar tyvärr än så länge. Kostens betydelse för vår hälsa har inte prioriterats inom vår sjukvård tidigare. Därmed har inte vitamin och mineralanalyser varit ett behov. Dock ökar intresset snabbt och tankegångarna får nu sin självklara plats. Analyserna blir ett viktigt komplement till andra undersökningar, precis som de varit i Tyskland under många år. Några svenska laboratorier kan erbjuda en del av testerna. 

VARFÖR BLIR UPPBYGGNADSTERAPIERNA IBLAND SÅ DYRA?
Det handlar ju om en individuellt utformad terapi. Är det stora brister/obalanser krävs ibland många ”nycklar” för att uppbyggnaden ska fungera. Exempelvis repareras inte en stor zinkbrist med bara zinktillskott. Det kan krävas kombinationer med A-vitamin, B-vitamin, fettsyror, matsmältningsenzym osv. för att uppnå resultat. Detta givetvis ihop med nödvändiga kostförändringar. 

HUR LÅNG TID TAR DET ATT FÅ BORT BRISTERNA OM JAG ÄTER TILLSKOTT?
Första målsättningen är att må bättre och att hjälpa kroppen där den har de svaga punkterna. En uppbyggnadsperiod bör vara minst 3-6 månader. Om kostvanor, livsföring, stressnivå, medicineringar osv. förblir oförändrade krävs kontinuerligt stöd. Förutsättningarna i dessa fall är ju de samma. Vissa genetiska bristtillstånd finns. Där är det i stort sett omöjligt att normalisera förändringarna. Här handlar det om att ge kroppen resurser till ”dagsfunktionerna” och att förhindra försämring. 

JAG VILL INTE ÄTA ”PILLER” – JAG VILL KORRIGERA MINA BRISTER MED MAT!
Självklart är det grundtanken. Men man ska vara medveten om att det krävs drastiska förändringar av kostvanorna samt ett stort matintag för att uppnå effekter. Det optimala är en kombination av förändrade kostvanor och livsföring samt komplettering av tillskott på de svagaste områdena. Exempelvis har en menstruerande kvinna med stor järnbrist mycket svårt att med enbart kosten klara av att uppnå en förbättring. Likadant fungerar det med andra ämnen och vid olika tillfällen.